כתב היתדות שיטת כתב שהתפתחה החל באלף ה - 4 לפני הספירה בקרב העמים שישבו במסופוטמיה : השומרים , האכדים , הבבלים , האשורים , החתים , העילמים , הפרסים הקדומים ועוד . לסימני הכתב יש צורת יתד , ומכאן שמו . כתב היתדות , הנחשב לקדום שבצורית הכתב , נחרט תחלה בחרטים של עץ על גבי לוחות טין רך . לאחר החריטה יבשו הלוחות בשמש עד שהתקשו והיו לחרסים . במרוצת הזמן העתקו סימני הכתב גם ללוחות אבן . בחפירות שנעשו בעיראק , בסוריה ובארץ - ישראל התגלו לוחות רבים מכסים בכתב יתדות , שגילם 2,000 עד 3,500 שנה . בכתב היתדות נכרים שלבי ההתפתחות של הכתב : כתב תמונתי - שבו לכל מלה יש ציור המתאר אותה , התפתח לכתב סמלי - שבו מלים ומשגים מפשטים מקבלים סימן המסמל אותם , כגון ציור רגל כסמל לפעלית הליכה או עמידה , ועד לכתב פונטי - שבו כל סימן מצין הברה . בכתב היתדות היו יותר מ - 6,000 סימנים , שמקצתם שמרו על אפים הסמלי ומקצתם צינו הברות . כתב היתדות העתיק ביותר נכתב כנראה בשפה השומרית , שהיתה הלשון הנפוצה ביותר במסופוטמיה . בכתב היתדות הפרסי המאחר ( 550 - 330 לפני הספירה ) , נכרת התפתחות לכתב אלפביתי כמעט משלם שבו כל סימ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ