כתב מערכת סימנים כתובים מסכמים , המיצגים משגים , רעיונות או מלים . אחרי הדבור , הכתב הוא אמצעי התקשרת החשוב ביותר בין בני האדם . הוא מקשר בין הרחוקים זה מזה מבחינת המקום או הזמן . הכתב המצא בשלב מאחר למדי בתולדות התרבות האנושית . הדגמאות העתיקות ביותר של הכתב הן מן האלף ה - 4 לפני הספירה . ההיסטוריון היוני הרודוטוס , שחי במאה ה - 5 לפני הספירה ומכנה " אבי ההיסטוריה " , מספר כי הסקיתים שלחו באחד הימים " אגרת " אל הפרסים . באגרת צירו רק צפור , עכבר , צפרדע וחמשה חצים . זו לא היתה " מתיחה " . כותבי האגרת ומקבליה הבינו את כונת הסימנים - הציורים , והיה זה כאלו נכתבו בה הדברים הבאים : " אם אינכם רוצים לעוף כצפור בשמים , הסתתרו כעכברים במעמקי האדמה , או קפצו לבצות כצפרדעים . ואם תאסרו עלינו מלחמה , נביס אתכם בעזרת החצים " . התפתחות הכתב ארבעה שלבים עקריים היו בהתפתחות הכתב . בשלב הראשון , הפיקטוגרפיה או כתב התמונות . ציר החפץ או העצם שאותו צינה המלה , כמו בכתב החרטמים המצרי העתיק , ובכתבים של עמים קדמונים אחרים . כתב זה דרש מספר רב של סימנים , משום שכל סימן יצג עצם אחד בלבד . כמו כן לא היה אפ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ