כשדים עם שמי קדום שישב בשומר , בדרום השפלה המשתרעת בין הנהרות פרת וחדקל , מדרום לבבל . במקורות האשוריים והארמיים הם נקראים גלדים . שפתם היתה כנראה ארמית . במאה ה - 9 לפני הספירה החלו הכשדים להתפשט צפונה ומלכי אשור ערכו מסעות מלחמה נגדם . מלכי אשור , שכבשו את בבל ושלטו בה במאות ה - 8 וה - 7 לפני הספירה שעבדו גם את הכשדים . אולם במשך תקופה קצרה הצליח המלך הכשדי מרדך בלאדן למשל בעיר בבל ( בשנים 722 - 710 לפני הספירה ) . נסיונות הכשדים להשתלט על בבל נמשכו עד מחצית המאה ה - 7 . לאחר מות מלך אשור אשורבניפל , בשנת 626 לפני הספירה , נכבשה בבל על ידי המנהיג הכשדי נבופלאסר והוא שיסד את ממלכת בבל החדשה . בנו ויורשו היה נבוכדנאצר , מחריב בית - המקדש הראשון . בימיו הגיעה בבל הכשדית לשיא עצמתה . מתקופה זו ואילך היה המנח כשדי שם נרדף לבבלי , ואלו הלשון הכשדית שמשה גם לציון השפה הארמית . הכשדים הצטינו בחקר הכוכבים ( אסטרונומיה ) ובאצטגנינות ( אסטרולוגיה - ראית העתיד על פי הכוכבים ) , עד שבעולם ההלניסטי - רומי הפך השם כלדים כנוי לחוזים בכוכבים . במקרא יש זהות בין הכשדים לבין בבל , אך נזכר במפרש , שנבוכ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ