כרץ תולעת הכרץ השלשולי ( אסקריס ) מזהמת כרבע מאכלוסית העולם . ארכה עשוי להגיע ל - 20 - 40 סנטימטר . מבנה גופה גלילי והיא מטילה ביצים זעירות , הבוקעות בתנאים נוחים של חם ולחות . ארך חיי הזחל 4 - 5 שבועות , ואלו התולעת הבוגרת חיה 6 - ו 8 חדשים . שלב ההדבקה בתולעת הכרץ הוא שלב הביצית : ילדים העושים את צרכיהם בחול , מבגרים שאינם רוחצים היטב את ידיהם לאחר שעשו את צרכיהם , פרות וירקות אשר השקו במי שפכים המכילים צואת אדם ותולעי כרץ , אף הם מקורות להדבקות במחלה . ביצית הכרץ נכנסת לפה באמצעות הידים אי על ידי אכילת ירקות בלתי רחוצים . הביציות קטנות ביותר וגדלן 40 - 60 מיקרון ( החלק המיליון של מטר או אלפית המילימטר ) . הן עמידות לשנויי טמפרטורה ופגעי הטבע , ויכולות להתקים על החול או על הפרי זמן רב עד לכניסתן למעי האדם . ברגע שהן חודרות למעים הדקים של האדם הביציות מתבקעות , והזחלים היוצאים מהן חודרים דרך דפן המעי אל מערכת הדם של הכבד . יחד עם זרם הדם הזחלים נסחפים ללב ולראות . עקב כך האדם משתעל ואז הזחלים עולים מהראות ללע ולפה ומשם חוזרים ונבלעים שוב במעים הדקים . במעים הזחלים מתבגרים והופכים לתול...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ