כרון הכרון הוא הנציג היחיד של משפחת הכרוניים מסדרת החופמאים החי בישראל . בנגוד לרב בני הסדרה , הכרון הוא עוף יבשתי , החי בשטחים פתוחים ואף במדבר . הוא מיטיב לרוץ ואינו מרבה לעופף . גדל הכרון כגדל הפרגית - ארכו 40 סנטימטר - רגליו גבוהות וחזקות ועיניו צהבות . קנו של הכרון הוא אחד הקנים המוזרים בעולם העופות . גמה קטנה על פני הקרקע ללא כל רפוד ובתוכה מונחות שתים עד ארבע ביצים צהבהבות עם כתמים וטלאים בצבע חום ושחר - זה כל הקן . ועם זאת הקן והביצים מסוים מאוד ואדם יכול לעמד במרחק קטן מהם ולא לגלותם . הכרון מקנן בארץ - ישראל בתחלת הקיץ . שני בני הזוג דוגרים לסרוגין כ - 25 יום עד בקיעת האפרוחים הקטנים והמנמרים . בשעת סכנה נצמדים האפרוחים בלא תנועה לקרקע . מחוץ לעונת הקנון מתלהקים הכרונים ללהקות בנות עשרות פרטים . הכרון נזון מן החי : חרקים , לטאות , עכברים , גוזלים וחלזונות . הוא מתחיל את פעילותו לקראת שעות הערב ומגביר אותה בלילה . הכרון נפוץ ברב אזורי הארץ , ושריקתו וצריחותיו נשמעים למרחוק . ענפות  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ