כפר שיח או עץ קטן הנמנה עם משפחת הכפריים . 3 - 500 המינים הכלולים במשפחה זו חיים בעקר באזורים החמים של כדור הארץ . צבע הפרחים לבן או צהבהב וריחם נעים . מהכפר מפיסים את החנה . שיחי הכפר משירים את עליהם בחרף . יש להם פרחים רבים וקטנים , הסדורים בתפרחות הנקראות מכבדים . מן הפרחים מתפתחים הפרות , שהם ענבות קטנות ויבשות . את הכפר הלבן מגדלים בעקר בכפרים הערביים הן כצמח נוי והן כצמח שמושי : מעליו ומשרשיו מפיקים חמר צבע אדם הנקרא חנה . צבע זה משמש מאז ימי קדם לצביעת חלקים שונים של הגוף , ובעקר צפרנים ושערות . החנה חנה לנוי ולטקס מנהג צביעת השער והצפרנים בחנה נפוץ בין הערבים וגם בקרב היהודים בני עדות המזרח , בעקר בעת חגיגות וטקסים משפחתיים שונים . כמו כן מקבל מאוד מנהג צביעת השער בחנה ונשים רבות בישראל משתמשות בו . משמשת גם לצביעת אריגים . לשרשים ולעלים יש גם שמוש רפואי . בארץ מצויים צמחי בר מועטים ממשפחה זו . הנציגה הבולטת בישראל מבין מיני הכפר היא השנית בעלת הפרחים האדמים , הגדלה בגדות נחלים . בארצנו הכפר הלבן הוא צמח תרבות . צמחים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ