כפיון קבוצת מחלות המכרת בשם הכללי " מחלת הנפילה " או אפילפסיה . בקבוצה זו נכללות כ - 30 מחלות לפחות , אשר הגורם המשתף להן ברב המקרים הוא לקוי בפעילות התקינה של המח . לקוי זה מתבטא גם בהפרעות חשמליות בגלי המח , ולכן נתן לגלותו בעזרת אא"ג - המכשיר לרשום גלי המח . מחלת הכפיון הידועה ביותר היא " המחלה הגדולה " , שבגללה כנתה המחלה בשם " מחלת הנפילה " . תחלה חש החולה במחלה זו תחושות מוזרות בידים או ברגלים . לעתים נדמה לו שהוא רואה מראות או שומע קולות . סימנים אלה מבשרים את ההתקף הקרב . השלב הבא מתרחש בפתאומיות : החולה משמיע זעקה , מאבד את הכרתו , נופל בחבטה ארצה , עיניו מתגלגלות כלפי מעלה והוא מתחיל לפרכס , להתעות , ריר נוזל מפיו ולעתים הוא גם עושה את צרכיו בלי כל שליטה ובקרת . כשההתקף חולף , החולה מתעורר ואינו זוכר דבר מכל אשר עבר עליו . לעתים הוא חש חלשה ביד או ברגל , אולם אם לא נחבל בנפילתו , הוא קם ומרגיש כאדם בריא לכל דבר . צורה אחרת של מחלת הנפילה היא " המחלה הקטנה " . מחלה זו מתבטאת בהנתקות מהמציאות למשך שניות ספורות . למסתכל מן הצד נדמה כאלו החולה שקוע לשניות במחשבות עמקות , ואם לא מ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ