כפור אחד מסוגי המשקעים : שכבת קרח דקה שנוצרת על גופים סמוכים לקרקע בלילות קרים מאוד , כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל - 0 מעלות . מקורה של שכבת קרח זו באדי המים שבאויר . ככל שהאויר קר יותר כן קטנה כמות האדים שהוא מסגל להכיל . בלילה קר מתעבים מקצת האדים על גופים שונים בצורת אגלי טל . כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לנקדת הקפאון של המים , הטל קופא מיד עם הוצרו ונהפך לכפור . הכפור עלול לגרם נזק רב ליבול השדות והמטעים . כפור בתקופת הפריחה , למשל , פוגע בפרחים ומונע הוצרות פרות . ביחוד פוגע הכפור בגדולים שבעמקים ובמקומות הנמוכים , משום שהאויר הקר , שהוא צפוף וכבד יותר מן האויר החם , מצטבר במקום הנמוך ביותר . אויר טל מים משקעים קרח  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ