כעבה המקום המקדש ביותר לאסלאם , השוכן במרכז המסגד הגדול במכה שבערב הסעודית . המסלמים בכל מקום בעולם פונים לעבר הכעבה בתפלותיהם . הכעבה היא מבנה מרבע עשוי מאבנים אפרות , שארך צלעותיו 10 ו - 12 מטרים וגבהו 15 מטרים . הכעבה מכסה פרכת , שמחליפים אותה בכל שנה בטקס חגיגי . צורתה של הכעבה כשל קביה כמעט משלמת , ומכאן שמה ( כעבה הכספית היא המתכת היחידה המופיעה בטמפרטורה רגילה בצורת נחל . היא נדירה בטבע ומופיעה בו כעפרה מעורבת בגופרית , בתמונה ) . המוני מוסלמים אדוקים בדתם מקיפים את הכעבה , הניצבת במרכז החצר של המסגד הגדול במכה . את הפרוכת השחורה המכסה על קוביית האבן מחליפים מדי שנה בטקס חגיגי .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ