כסף אמצעי תשלום , שבו נתן לרכש נכסים , מוצרים ושרותים . הכסף הוא התמורה הנתנת לאדם או למוסד המספק את המוצר או השרות . כיום כסף הוא הילך חקי בכל מדינות העולם , והכל חיבים לקבל אותו כאמצעי תשלום . נוהגים לחלק את הכסף ליחידות שוות ולבדק באמצעותו את ערכם של כל אחד מהנכסים , המוצרים והשרותים הנמצאים בידינו ובידי אחרים . באפן זה הכסף משמש בסיס לקביעת מחירים , ומודד את כמות העשר הפרטי והצבורי . לפני היות הכסף בימי קדם , כאשר האדם ספק בעצמו את כל מחסירו במזון , בלבוש ובמגורים , לא היה צרך באמצעי תשלום . אילם כשהחלו בני האדם להתמחות במקצועות היצור השונים , נזקק כל אחד למוצרים ולשרותים שנתנו האחרים . כך נולד הצרך באמצעי תשלום . תחלה בצעו עסקות חליפין , למשל , זוג סנדלים נתנו תמורת תרנגלת , או עשרה אחוזים מהיבול תמורת הגנה מצד אציל , שברשותו היו חילים ואמצעי לחימה . אולם חסרונותיו של סחר החליפין היו רבים , שכן לא תמיד נזקק הסנדלר לתרנגלת אלא דוקא לחלצה או לטבעת , והאציל אולי רצה להנות משרותו של האכר כסיס בארוותיו ולא רצה חלק מיבולו . לא תמיד היה נתן למצא את בעל הסחורה הדרושה שעמו רוצים להחליף סחו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ