כנען לשם כנען , המופיע במקרא ובתעודות מצריות ופניקיות עתיקות , יש שלוש משמעיות : זהו שמו של אזור גאוגרפי הכולל את ארץ - ישראל ודרום סוריה ; זהו שמו של עם אחד ושל כלל העממים שישבו באזור זה ; וזה גם השם המצין מעמד חברתי או מקצועי . השם ידוע ממחצית האלף ה - 2 לפני הספירה וכבר אז הוא שמש בשלוש המשמעיות האלה . גם במקרא יש לשם כנען כמה מובנים . לפי ספר בראשית כנען היה בנו של חם , ואביהם של צידון , חת , היבוסי , האמורי , הגרגשי , החוי , הערקי , הסיני , הארודי , הצמרי והחמתי . רב אלה היו עמים , ממלכות וערים בארץ - ישראל ובסוריה . לפי רשימה זו , המכנה " לוח העמים " , היתה אכלוסית האזור תערבת של עמים שמיים מערביים עם עמים ממוצא אחר , שלא תמיד ידוע מהו . הכנענים לא יצרו מעולם ארגון מדיני לאמי כולל . כנען היתה מפצלת למספר רב של ערים מדינות שבראשן עמדו מלכים עצמאיים , והן כרתו בריתות או נהלו מלחמות זו עם זו . התרבות הכנענית כפי שעולה מהממצאים הארכאולוגיים , תרבותם החמרית של הכנענים היתה מפתחת למדי . לשונם היתה כנראה קרובה לעברית המקראית , ואמונתם הדתית התבססה על אלילים רבים , שהחשובים בהם היו אל , ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ