" כנסת ישראל " כך נקרא הארגון העצמאי של הישוב היהודי בארץ - ישראל בתקופת המנדט הבריטי . כל יהודי שחי בארץ השתיך על פי החק לכנסת ישראל שהוקמה ב - 1918 , אלא אם כן בקש במפרש כי שמו ימחק מפנקס הבוחרים של ה " כנסת " . הארגון כלל את רב יהודי ארץ - ישראל , חוץ מאנשי אגדת ישראל " ועדת החרדים . כל ישוב עברי בארץ - ישראל וכל קהלה בעיר מערבת הוו תא של כנסת ישראל . המוסדות המרכזיים של הארגון היו אספת הנבחרים , הועד הלאמי והרבנות הראשית . הבחירות הראשונות לכנסת ישראל נערכו ב - 920 1 . נבחרו 314 חברים ל " אספת הנבחרים " , ומהם נבחרו 36 חברי " הועד מנורה , סמלה של מדינת ישראל , ניצבת מול בניין הכנסת בירושלים . על גבי מנורה זו , יצירתו של בנו אלקן , מפוסלות פרשיות מתולדות עם ישראל . עיקר עבודתה של הכנסת נעשה בוועדותיה השונות , הנקבעות לפי תחומי עיסוקן . בתמונה - ראש הממשלה יצחק רבין מתארח באחת מישיבות ועדת חוץ וביטחון של הכנסת בשנת 1993 . הלאמי"ו - 13 חברי ההנהלה שלו . הארגון עסק בעקר בחנוך , בבריאות וברוחה . ממשלת המנדט אשרה את הארגון רק ב - 1927 . אגדת ישראל אספת הנבחרים ארץ - ישראל - השלטון הבריטי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ