כנסיה כנסיה היא בית - התפלה של הנוצרים , שבו מתנהלים טקסי דת בצבור . כנסיה היא גם הכנוי של הגוף הממנה על מתן שרותי הדת וקביעת עקרי האמנה . המלה כנסיה אף מצינת את כלל המאמינים , שקבלו על עצמם את עקרי האמונה הנוצרית וצרפו אליה כדין . מקור השם כנסיה הוא במלה היונית אקלסיה . כך נקראה אספת העם בפוליס היונית . הנוצרים אמצו מנח זה כדי לצין קהל רב , כשהכונה בעקר לקהלת המאמינים באלוהים , האב , ובישו בנו . הנוצרים הראשונים שהלכו בעקבות ישו היו עדה קטנה של אנשים שראו עצמם כבחירי האלוהים , והאמינו כי רק הם יזכו לישועה . אולם כאשר החלה הנצרות לעסק בהפצת דתה בעולם , קבל המנח כנסיה משמעות של גוף דתי השואף להכיל בתוכו את החברה כלה ולספק לה שרותי דת . הכנסיה הנוצרית מקבלת לשורותיה את כלל הצבור - צדיקים וחוטאים , מאמינים אדוקים ואלה שאמונתם חלשה . כלם כאחד נחשבים כחברי הכנסיה . את הקבוצות הדתיות הקטנות , המכילות מספר מצמצם של חברים והנוהגות לפרש מכלל החברה , מכנים היום על פי רב בשם כת , ואלו בשם כנסיה משתמשים לציון הזרמים הגדולים בנצרות כגון הקתולים , האורתודוקסים , הלותרנים , האנגליקנים ואחרים . בית - ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ