כלכלה המדע העוסק באמצעים ובדרכים המספקים את צרכיו החמריים של האדם היחיד ושל החברה בכללה . הפעילות הכלכלית כוללת שלושה שלבים עקריים : יצור , שווק וצריכה . הכלכלה בעולם התפתחה בהתאם לתנאים ההיסטוריים , המדיניים , החברתיים והדתיים שהיו בכל תקופה . יסודות של מחשבה כלכלית וחקים כלכליים נמצאים עוד במקרא , אצל הפילוסופים היונים ובחקות העתיקות . חכמי המשנה והתלמוד עסקו בבעיות כמו בעלות על קרקע , כסף ורבית , יחסי עובד ומעביד ועוד . להתפתחות הטכנולוגית נודעה השפעה עמקה על כל תחומי הכלכלה . המצאת מכונת הקיטור במאה ה - 19 והשמוש בחשמל הולידי את היצור ההמוני , שיצר בעיות כלכליות חדשות אך גם פתח אפקים חדשים בכלכלה . נוצרו מערכת של בנקאות עולמית , התמחות מקצועית והתארגנות הן של עובדים והן של מעבידים . החל בסוף המאה ה - 18 , וביחוד במאה ה - 19 , הפכה הכלכלה למדע . החשובים שבין מניחי יסודותיו של מדע הכלכלה היו אדם סמית , דיויד ריקרדו , ג'ון סטיוארט מיל , קרל מרקס וג'ון קינס . גורמי יצור פעלת היצור היא אחת הפעלות הכלכליות המרכזיות במשק . בתהליך היצור מפיקים חמרים המצויים בטבע , ומכינים ומעבדים אותם לשמו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ