כלי נגינה כלים מכניים עשויים מחמרים שונים , שבעזרתם נתן להפיק צלילים , מנגינות ומקצבים . מאז שחר ההיסטוריה ידע האדם להפיק מקצבים וצלילים בעזרת כלים שהתקין מגזעי עצים , מעורות , מקרנים של חיות ומקני - סוף . גם בימינו , כשהצלילים האלקטרוניים וכלי הנגינה החשמליים , כגון הסינתסיזר והאורגן החשמלי , קנו להם מקום של כבוד במוסיקה - ממשיך האדם לחפש דרכים חדשות כדי לגון את קשת הצלילים המכרת לו . בני השבטים הקדמונים נהגו להביע את שמחתם ואבלם באמצעות קולם ותנועות גוף . אל השירה והרקודים , שהיו קשורים לרב בפלחן דתי , התלוו הקשות קצביות במקלות ובתפים פשוטים - אלה היו כלי הנגינה הראשונים . בקרב שבטים רבים בעולם התף הוא עדין כלי הנגינה המקבל ביותר . אחריו באו החליל , הקרנות וכלי המיתר . בתנ"ך מובאים ספורים רבים המספקים מידע על כלי הנגינה שהיו בשמוש באותה תקופה . בספר בראשית ( ד כא ) מספר על יובל בן למך , שהיה " אבי - כל תופש כנור ועוגב " , ואלו בשירת הים ( שמות טו כ ) , אחרי צאת ישראל ממצרים , כתוב : " ותקח מרים הנביאה אחות משה את התף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתפים ובמחולות " . ובספר שמואל א ( י ה )...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ