כלב בן יפנה אחד משנים - עשר המרגלים , ששלח משה לתור את ארץ כנען . כלב פן יפנה היה נציגו של שבט יהודה . פרשת המרגלים שיצאו לבדק את טיבה של הארץ לפני שבני ישראל נכנסו אליה , מספרת בספר במדבר ( פרקים יג - יד ) . כלב בן יפנה היה ראש מטה שבט יהודה ונציגו בין שנים - עשר המרגלים . לאחר ששהו בארץ כנען במשך ארבעים יום , שבו המרגלים אל משה וספרו עליה . רק כלב בן יפנה ויהושע בן נון , נציגו של שבט אפרים , דברו בשבחה וחזקו את ידי העם כי יוכלו להתגבר על תושבי הארץ ולכבש את אדמתם . שאר עשרת המרגלים דברו בגנות הארץ , הפחידו את העם ואף הסיתו אותו לשוב למצרים . לשמע דבריהם בקשו בני ישראל לחזר למצרים , ואף בקשו לרגם באבנים את כלב בן יפנה ויהושע בן נון שהוכיחו אותם על התנהגותם . לחיצת ידיים המצביעה על קרבה ושיתוף פעולה , על רקע לוחות הברית וכדור הארץ , מופיעים בסמל ארגון כי"ח וממחישים את מטרותיו . כשכר על דבריו ומעשיו זכה כלב שלא ימות במדבר , כבני דורו האחרים , ויכנס לארץ . אלוהים אף הבטיח לכלב כי זרעו יירש את הארץ ויקבל בה נחלה . ואמנם לאחר שפנה ליהושע והזכיר לו את פרשת המרגלים , וכי כחו עדין במתניו - " ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ