כלאים הרכב של שני מינים שונים זה מזה האסור לפי התורה ( ויקרא יט יט , דברים כב ט " יא ) . הרכב זה מתקים בכמה תחומים שונים . סוגי הכלאים העקריים הם : פלאי בהמה - אסור להרביע שני סוגי בהמות , כגון חמור וסוסה , או להפך . כלאי שור וחמור - אסור לחרש בשני סוגי בהמות יחדיו , כגון בשור ובחמור . כלאי זרעים - אסור לזרע יחד שני מיני זרעים , השונים זה מזה בטבעם , כגון דגנים וקטניות . ( אסור זה חל רק בארץ - ישראל . ) כלאי כרם - אסור לזרע בכרם מיני זרעים של צמחי מאכל אחרים . אסור זה אינו חל על עצים . כלאי בגדים - אסור ללבש בגד , העשוי מצמר מערב בפשתן . הרכב זה קרוי בתורה גם שעטנז . הסבה לאסור המוטל על כלאים אינה מצינת בתורה ואינה ברורה . שעטנז  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ