כימיה הכימיה היא אחד ממדעי הטבע , החוקר את הרכבם של החמרים השונים בעולמנו , את התכונות המיחדות לכל חמר ואת התהליכים המתחוללים כאשר חמרים שונים באים במגע זה עם זה . הכימיה מלמדת אותנו כיצד לפרק חמרים שונים ליסודות המרכיבים אותם , וכיצד ליצר חמרים בעלי תכונות רצויות , שאינם מצויים כלל בטבע . תעשיות רבות מבססות על תגליות הכימיה , ביניהן התעשיה הפטרוכימית , העוסקת בהפקת מוצרים מנפט גלמי , ותעשית החמרים הפלסטיים . מעצם טבעה הכימיה כוללת את למוד כל החמרים הקימים ביקום , ולכן יש לה השפעה מכרעת על תחומי המדע האחרים . היא מסיעת בתעשית המזון , בחקלאות , ברפואה , בנצול מקורות האנרגיה ובתחומים רבים אחרים . לכימיה על ענפיה השונים נודע היום תפקיד מרכזי בהבטחת רוחתו של אדם בחברה המודרנית . התפתחות הידע בכימיה עוד בתקופות קדומות השתמש האדם לצרכיו בשיטות כימיות על ידי שנוי חמרים מסימים לחמרים אחרים . הנוסחה הכימית מתארת תרכובות ואת היסודות המרכיבים אותן , וכן תהליכים כימיים המתחוללים בין יסודות ותרכובות . בתמונה - כימאים בוחנים נוסחאות כימיות .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ