כחליל פרפר קטן הנמנה עם משפחת הכחליליים , משפחה של פרפרי יום הכוללת כ - 60,000 מינים רבים המצטינים ביפים . לכחלילים כנפים צבעוניות , בצדן העליון צבען כחל ( מכאן שמם ) , ירק או כתם מבריק . בצדן התחתון הצבע לרב אפר מנמר ועליו כתמים כהים . רחב מטות כנפיו הפרושות של הכחליל 2 - 4 סנטימטרים . צבעי הנקבות שונים , במרבית מיני הכחלילים , מצבעי הזכרים . הכחלילים מטילים את ביציהם על צמחים שונים ומהן בוקעים זחלים קטנים . הזחלים הקצרים והשמנים נזונים מחלקים שונים של הצמחים . זחלי מינים רבים אף גורמים נזקים , מכיון שהם אוכלים פרחים ופרות של צמחי תרבות . הזחלים גדלים ומתפתחים במשך שבועות מספר ולבסוף הופכים לגלמים . כעבר ימים אחדים מגיח מן הגלם הפרפר הבוגר , הנזון מצוף פרחים . לאחר שהזכר פוגש בנקבה הם מזדוגים , והנקבה מטילה את ביציה על הצמח הפנדקאי שעליו יתפתחו הזחלים . בישראל יש מיני כחלילים רבים . שלשת הבולטים בהם : כחליל החמעה , כחליל האפון וכחליל הרמון . פרפרים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ