כחל צפור יפה ממשפחת הכחליים , הנפוצה בישראל . גדלה כגדל התור ומקורה הארך והחזק כפוף בקצהו . צבע גופה וראשה כחל - טורקיז , כנפיה חומות ועליהן כתם כחל , אברות כנפיה ומקורה שחרים . הסוג כחל כולל שמונה מינים צבעוניים הנפוצים בארצות אסיה ואפריקה . בישראל מופיע רק נציג אחד של משפחת הכחליים . לסדרת הכחלאים , שעמה נמנית משפחה זו , יש נציגים נוספים בארץ : השרקרקים , השלדגים והדוכיפת . כל אלה צפורים צבעוניות ומרהיבות עין ביפין . הכחל נזון מחרקים גדולים ומלטאות ולעתים אף מגורי עכברים ומפרות . הוא מצוי בחרשים דלילים , בין שיחים ובשדות פתוחים , שבהם מצויים עצים . תכופות אפשר לראות כחלים רבים יושבים על עמודי חשמל ועל חוטי טלפון ואורבים לטרף . הכחל מצוי באירופה , באזור הים התיכון , בצפון אפריקה ובדרום אסיה . בארץ יש כחלים מקיצים ולהקות של עוברי - ארח . בסתו נודדים הכחלים דרומה , לאפריקה . מקצתם חוזרים לישראל באביב ומקננים בה , ואחרים ממשיכים צפונה לאירופה . הכחלים המקננים בישראל חופרים מחלות בקירות כרכר וחמרה ובמדרונות . אחרים מקננים בתרים שמצאו בעצים , בין סלעים או בבנינים נטושים . בשנים האחרונות הת...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ