כח עלוי כח בכוון מעלה , הפועל על גופים הנמצאים בתוך נוזל או גז . מבדילים בין כח עלוי סטטי לכח עלוי דינמי . כח העלוי הסטטי הוא הכח הפועל על גוף הנמצא במנוחה בתוך נוזל או גז . כח זה שוה למשקל הנוזל או הגז שהגוף דוחה , וזהו " חק ארכימדס " . לדגמה , על גוף שנפחו 20 סנטימטרים קביים , השקוע כלו במים , פועל כח עלוי בשעור שני קילוגרמים - כמשקל 20 סנטימטרים קביים מים . אם כח העלוי גדול ממשקל הגיף - הגוף צף . כך , למשל , גוש של עץ צף על פני המים . גם בלון הממלא בגז שהוא קל מהאויר , למשל הגז הליום , " צף " כלפי מעלה בגלל כח העלוי הפועל עליו . על כנף של מטוס הנע במהירות באויר פועל כח עלוי אחר , המכנה כח עלוי דינמי . כח זה נובע מחק הנקרא על - שם מגלהו , ברנולי , ולפיו הלחץ שזרם אויר מפעיל במאנך לכוון תנועתו , קטן ככל שגדלה מהירותו . כאשר המטוס נע באויר , נוצרים זרמי אויר מעל לכנף ומתחתיה . כנף המטוס בנויה באפן כזה , שזרם האויר שמעליה עובר דרך ארכה יותר מאשר זרם האויר שמתחתיה , ועל כן הזרם העליון נע מהר יותר , הלחץ שמתחת לכנף גדול יותר מאשר הלחץ מעליה , ונוצר כח עלוי המאפשר למטוס לשהית באויר ארכימדס...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ