כורש מלך בבל , פרס ומדי , מיסדה של הממלכה הגדולה ביותר בעולם העתיק , שהתקימה משנת 538 לפני הספירה עד נפילתה בידי אלכסנדר מוקדון בשנת 332 לפני הספירה . מלך בשנים 557 - 530 לפני הספירה . בתחלה היה כורש מלך אנשן , ממלכה קטנה בדרום - מערב פרס . כשעלה על כסא המלכות היו שבטים פרסיים שונים כפופים לבני מדי , והמעשה הראשון שעשה כורש היה כבוש ממלכת מדי . בשנת 550 לפני הספירה כבר היה כורש למלך פרס ומדי והמשיך להרחיב את ממלכתו . הוא יצא לארץ לוד שבאסיה הקטנה ובשנת 546 לפני הספירה כבש את בירתה סרדס . ממלכתו השתרעה עתה על פני אסיה הקטנה כלה , עד מדינות יון שעל חוף הים האגאי , אולם עדין לא הגיעה לשיא התפשטותה . באותו זמן הסתכסכו נבונאיד מלך בבל ובנו בלשאצר ( הנזכר בספר דניאל ה א ועוד ) עם כוהני בבל , שהתנגדו להתערבותם בעניני הדת והמקדשים . הכוהנים , שהוו כת חזקה , הביעו את נכונותם לעזר לכורש במגור בית - המלוכה . בשנת 539 לפני הספירה נכנס כורש לעיר בבל ללא קרב והציג עצמו כמחזיר את עבודת האל הבבלי מרדך לקדמותה וכדורש טובתה . אחרי כן השתלט כורש בנקל על שאר חלקיה של ממלכת בבל - סוריה וארץ - ישראל בכללן -...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ