כור גרעיני מתקן המשמש להפקת אנרגיה חשמלית מבקוע גרעיני . הכור הגרעיני פועל על פי אותו עקרון הפעלה של הפצצה הגרעינית , אולם שחרור האנרגיה בו הוא אטי ומבקר . בשנים האחרונות יש שמוש הולך וגובר בכירים גרעיניים להפקת אנרגיה . אולם קים חשש רב מפני תאנות העלולות להתרחש בהם , ושבעקבותיהן משתחררת קרינה רדיואקטיבית מסכנת . בישראל יש כור גרעיני ליד דימונה , וכור מחקר קטן יותר במישור החוף ( בנחל שורק ) . הכור ועקרון פעלתו בשנת 1939 גלו הפיסיקאים , שכאשר מפציצים את היסוד אורניום בניטרונים , חלק מן הגרעינים של אטומי האורניום מתבקעים . הגרעין המתבקע מתפרק לשברים קלים יותר , תוך שחרור אנרגיה רבה . אנשי המדע החלו לחפש דרכים לנצול אנרגיה זו . לאחר שנים מעטות , בשנת 1945 , הסתים כוס החרבות , כמו דורסי לילה אחרים , יכול לפעול בלילה הודות לעיניו הגדולות , הפנות קדימה והמיטיבות לראות . בארצות - הברית פתוחה של פצצת האטום המבססת על בקוע האורניום . אולם בד בבד עם פתוח הפצצה , החלו אנשי המדע לפתח מתקן שבו משתחררת אנרגית הבקוע באטיות ובהדרגה , ולא בפתאומיות הרסנית כמו בפצצת האטום . מתקן זה נקרא כור גרעיני או כור...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ