כוכבים גופים ענקיים הנמצאים בחלל ונראים בשמים בעין או בעזרת טלסקופ . יש שני סוגי כוכבים : כוכבי לכת וכוכבי שבת . כוכבי הלכת - וביניהם כדור הארץ - הם גופים גדולים המקיפים את השמש , ומחזירים את אור השמש הנופל עליהם , כך שאנו יכולים לראותם . כוכבי שבת - והשמש היא אחד מהם - הם גופים ענקיים הפולטים אור וקרינה משל עצמם . הקדמונים שהתבוננו בכוכבים המשבצים בלילה את הרקיע , שמו לב לכך , שכמעט כל הכוכבים מסדרים בשמים במערך קבוע . מערך זה מסתובב בשמים כגלגל ענקי , אולם שומר על צורתו . רק חמשה כוכבים מקלקלים את השורה ואינם משתבצים במערך המסדר - הם נודדים על פני השמים ומשנים בלי הרף את מקומם . חמשת הכוכבים האלה כנו בשם כוכבי לכת , בעוד שהשאר כנו כוכבים סתם או כוכבי שבת . הקדמונים סברו כי חמשת כוכבי הלכת , וכן השמש והירח , מקיפים את כדור הארץ . היום אנו יודעים כי כוכבי הלכת אינם מקיפים את כדור הארץ אלא את השמש . כדור הארץ עצמו הוא כוכב לכת , ומספרם הכולל של כוכבי הלכת הוא תשעה . כוכבי לכת וכוכבי שבת מאות שנים של תצפיות אסטרונומיות בעזרת טלסקופים למדו אותנו , כי הכוכבים וכוכבי הלכת אינם נקדות אור מנצ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ