כוהן , כהנה כוהנים הם האנשים ששרתו בקדש והקריבו את הקרבנות במשכן ובבית - המקדש . הכוהנים מלאו את התפקידים החשובים והלויים עזרו להם בעבודתם . את תפקיד הכוהנים מלאף בני משפחה אחת , צאצאי אהרן ובנו פינחס , שנמנו עם שבט לוי . המשרתים בקדש הבדלו משאר בני ישראל ואף משאר בני שבט לוי . התורה חוזרת ומדגישה הן בחקה והן על ידי ספורים , שבחירתם היא רצון האלוהים . אחד הספירים היא על קרח בן שבט לוי , שמרד בבחירתו של ה'והתלונן על מעמדם הנחות של הלויים . על כך נענשו הוא ובני עדתו בענש יוצא דפן - האדמה פצתה את פיה ובלעה אותם . הכוהנים במהלך הדורות בתקופת האבות , לפני היות המשכן , מלאו את תפקידי הכוהן הבן הבכיר או אבי המשפחה . בעת הנדודים במדבר נמסר תפקיד זה לשבט לוי , ובמיחד לאהרן ולבניו . שאר בני שבט לוי שרתו כעוזרים לכוהנים . מעמדו של אהרן היה גבוה משל הכוהנים האחרים . הוא שמש ככוהן גדול ומלא תפקידים מיחדים , שרק לו התר למלאם . לאחר מותו ירש אלעזר בנו את תפקידו ככוהן גדול ועם פינחס בן אלעזר , ש " קנא לה"' והוכיח את נאמנותי לו , נכרתה ברית כהנת עולם : " והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ