כבש יונק מעלה - גרה הנמנה עם משפחת הפריים ועם סדרת מכפילי הפרסה . לכבשים יש גוף קצר המכסה בצמר משבח , קרנים מפתלות כסליל וכפופות לאחור , זנב קצר ורגלים מוצקות . כבש הבית בית בידי האדם בזמנים קדומים מאוד והוא מספק לו צמר , חלב ובשר . הכבש מזכר פעמים רבות בתנ"ך והוא אחת הבהמות שמתר ליהודי לאכל אותן . כשבית - המקדש היה קים נכלל הכבש לעתים קרובות בין הקרבנות שהעלו שם . מקרניו החלולות של הזכר , האיל , התקינו שופרות . גזיזת הצמר היתה ארוע חשוב שנחג במאכל ובמשתה . כבש הבר ברחבי העולם מצויים כמה מינים של כבשי בר . הם חיים באזורים הרריים ונזונים בעקר מעשבים ממשפחת הדגניים . הכבשים הם מעלי גרה , ולכן מסגלים לפרק את התאית שבתאי הצמחים ולהתקים על עשב בלבד . כבשי בסוף הסתיו ובתחילת החורף זכרי הכבשים , האילים , מנהלים ביניהם קובות על השליטה בנקבות . האיל המנצח זוכה להרביע את הנקבות . בתמונה - איל בוגר . כיום נמצאים בשימוש סוגים שונים של כבלי תקשורת , המיועדים לצרכים מגוונים . הכבלים נבדלים אלה מאלה בעיקר במספר חוטי המתכת ובאמצעי הבידוד שלהם . להעברת כמות גדולה של נתונים למרחקים קצרים , כמו למשל רכיב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ