כבוש הארץ והתנחלות השבטים המלחמות שנהלו בני ישראל מהמחצית השניה של המאה ה - 13 ועד לסוף המאה ה - 11 לפני הספירה , לשם כבוש ארץ כנען וחלקתה לנחלות בין שבטי ישראל . ההבטחה שהבטיח האלוהים לאברהם אבינו שצאצאיו , בני ישראל , יירשו את ארץ כנען , נדחתה בכארבע מאות שנים עקב הגלות והשעבוד במצרים . כמספר במקרא , לאחר שיצאו ממצרים ונדדו ארבעים שנה במדבר , החלו בני ישראל במשימה הקשה של גרוש העמים שחיו בארץ כנען , ההתישבות בה וגבוש שנים - עשר השבטים לעם אחד . באותה התקופה היתה כנען מחלקת לכמה ערי - ממלכה שהיו כפופות לשלטון מצרים . היסטוריונים קובעים את הזמן שבו התרחשו הדברים על פי ממצא ארכאולוגי קדום , שבו נזכר לראשונה השם " ישראל " . זוהי מצבת אבן שרעמסס ה - 2 מלך מצרים הקים בשנה החמישית למלכותו ובה התפאר בנצחונו : " נבזה כנען בכל רע , נלקחה אשקלון , נבזה גזר ... נשם ישראל אין לו זרע " . כתבת זו מעידה שבמאה ה - 13 לפני הספירה כבר ישבי בני ישראל בארץ כנען . מלחמות וכבוש מלחמות בני ישראל החלו עוד בימי משה בעבר הירדן המזרחי , עם כבושן של ממלכת סיחון האמורי , עמון , מואב וארצו של עוג מלך הבשן . בשלב ז...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ