כבול חמר אורגני בקרקע המשמש כדלק ולזבול . צבעו חום - שחר והוא נוצר על ידי הרקבותם של שרידי צמחים שהצטברו בבצות . הכבול נוצר על ידי צמחים שנרקבו מחסר מזון וחמצן ושקעו עוד ועוד בתוך האדמה הלחה . צמחים חדשים שהופיעו במקומם הוסיפו לגדל על פני הבצה , ובמרוצת התקופות יצרו הצמחים שמתחת לפני הבצה גוש דחוס , הלוא הוא הכבול . הכבול הוא דרגת בינים בין התאית של הצמחים לבין הפחם : כבול הנתון בתנאים מיחדים , ובעקר לחצים גדולים וחם רב , סופו שנהפך לפחם . ואמנם יש הכביל משמש כחומר ריפוד ודישון , ואפשר גם להפכו לחומר דלק . בתמונה - משפחה אוספת כבול בוילס . הרואים בו צורה של פחם . הערך הקלורי שלו - כמות החם המשתחררת עם שרפתו - היא רק כמחצית מזה של פחם אבן משבח באותה כמות . כדי להפך את הכבול לחמר דלק טוב , יש לנקז תחלה את המים מתוכו . זהו תהליך יקר למדי , ועל כן אין מרבים להשתמש בכבול בתור דלק . אולם במדינות מסימות - למשל אסטוניה , רוסיה ועוד מדינית שהיו לפנים חלק מברית - המועצות - יש תחנות כח המסקות בכבול . נפוץ יותר השמוש בכבול בתור זבל . למטרה זו משמש הכבול השחר , המכיל שעור גבוה של חנקן . הכבול החום ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ