כבוד אב ואם מצוה מן התורה . הדבר החמישי בעשרת הדברות . שכרה הקבוע בתורה הוא אריכות ימים : " כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה'אלוהיך נותן לך " ( שמות כ יב ) . במקום אחד ( ויקרא יט ג ) מובאת המצוה לרחש יראה כלפי האב והאם : " איש אמו ואביו תיראו " , ורק אחר כך בא ההמשך " ואת שבתותי תשמרו , אני ה'אלוהיכם " . התורה מזהירה מפני אי - קיום המצוה ורואה בפגיעה בהורים מעשה חמור שענשו מות : " ומכה אביו ואמו מות יומת ... ומקלל אביו ואמו מות יומת " ( שמות כא טו - טז ) . גם חז"ל ( חכמינו זכרונם לברכה ) מיחסים למצות כבוד אב ואם חשיבות ראשונה במעלה . הם מביאים כדגמה מקרה : " אביו אמר השקני מים ויש מצוה אחרת לעשות ( ואפשר לעשות אותה על ידי אחרים ) , יעשה אותן המצוות על ידי אחרים והוא יתעסק בכבוד אביו ואמו " . וכך נאמר במקורות על מצוה זו : " לא עומד במקומו ( של האב ) ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו ... מאכיל ומשקה ומלביש ומכסה , ומכניס ומוציא " . האגדה מפליגה בערכה של מצות כבוד אב ואם ובשני התלמודים , הירושלמי והבבלי , מרבים הספורים על מעשי כבוד אב ואם שנהגו אישים שונים ,...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ