כבאות מקצועם של העוסקים בכבוי שרפות . הכבאים ממהרים למקום השרפה ומנסים לכבות אותה באמצעות שמוש בסילוני מים . הם אף מנסים לחלץ את בני האדם הנתונים בסננה באמצעות סלמות ארנים וכדומה . מאז החל האדם להשתמש באש , החלה לרחף עליו גם סכנת השרפות . במיחד גדלה סכנה זו כשנבנו ערים גדולות וצפופות שרבים מבתיהן היו עשויים מעץ ושרפה היתה עלולה להתפשט בהן במהירות ולגרם נזקים כבדים ברכוש הכבאים משתמשים באמצעים מגוונים לחלץ בני - אדם משריפות . בתמונה - מכונית כיבוי אש בעלת מנוף גבהים אשר באמצעותה מחלצים בני - אדם מבניינים רבי קומות . ובנפש . בהיסטוריה ידועות שרפות רבות כאלה , ביניהן השרפה שכלתה חלקים מרומא בימי הקיסר נירון ו " השרפה הגדולה " בלונדון בשנת 1666 . עוד בימי הקיסר אוגוסטוס הוקמו ברומא גדודים מיחדים למלחמה בגנבים ובשרפות , שהיו מצידים במשאבות יד , בגרזנים ובדליים . במדינות מתקנות יש היום בכל עיר גדולה ובכל מחוז שרותי כבוי מסדרים . בכפרים ובעירות קטנות שבהם השרפות מועטות , הכבאים עובדים בהתנדבות ונקראים מבתיהם בכל פעם שפורצת שרפה . אולם בערים גדולות הכבאים הם אנשי מקצוע מאמנים , שלרשותם ציוד מש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ