יתרו כוהן מדין , אביה של צפורה אשת משה . יתרו מופיע בתורה גם בשם יתר ( שמות ד יח ) וכן בשם רעואל וחובב בן רעואל ( במדבר י כט - לב ) . בנוסף לתארו " כוהן מדין " הוא נזכר גם כ " מדיני"ו " קיני " . פרשת יתרו קשורה לבריחתו של משה ממצרים לאחר שהרג את המצרי . משה מצא מקלט בארץ מדיו אצל יתרו . הוא גם הציל את בנות יתרו מידי רועים שהתנכלו להן , נשא את צפורה בתו ונשאר במדין לרעות את צאן חותנו . דמותו של יתרו אחרי יציאת מצרים בא יתרו עם צפורה ושני בניה אל משה ברפידים , והוא שהבחין בנטל הכבד המינח על כתפי משה . הוא גם יעץ למשה להקים מערכת שפוטית בישראל : " אנשי אמת שונאי בצע " יהיו השופטים . כל דבר גדול יביאו אל משה וכל דבר קטן ישפטו הם . יתרו , כוהן מדיו , אינו נמנה עם בני ישראל אולם הוא מתנהג כמאמין בה'. הוא מהלל את כחו של ה'ליד " הר האלוהים " , מעלה לו עולות וזבחים ואוכל לחם עם אהרן " לפני האלוהים " . מעשים אלה מעלים את ההשערה , שיתרו ובני עדתו כרתו ברית עם בני ישראל . הדרוזים רואים ביתרו את נביאם ועולים להתפלל אל " קברו " בחטין שליד טבריה . בפיהם הוא נקרא נבי אל שעיב . דרוזים משה היתוש הנפוץ ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ