יתוש היתושים הם תת - סדרה של סדרת הזבובים . הם נפוצים בעקר באזורים הטרופיים של כדור הארץ , אך שכיחים גם בארצות הצפון . בכל מקום הם מהוים מטרד לבני האדם . היתוש העוקץ ומוצץ את דמנו אינו בעצם יתוש כי אם יתושה ! הזכרים נזונים מצוף צמחים . אמנם גם הנקבה יכולה להתקים ממזון זה אך היא זקוקה לדם להבשלת הביצים , ובלעדיו הן לא יבשילו . הנקבה מטילה את ביציה בתוך מים , ולכל מין של יתושים יש מקום המעדף עליו : כולכית הבית - שהוא היתוש המצוי והנפוץ בכל הארץ - מטיל את ביציו בכל מקוה מים עומדים , ולו גם מעפשים יגונו וסערת רוחו של המשורר אבות ישורון באו לידי ביטוי חיצוני באופן השימוש שלו בשפה . העוצמה הרגשית שבשיריו בולטת לעין הקורא על אף הקושי הכרוך בקריאתם . ומלכלכים ; הסוג אנופלס - יתוש קדחת המלריה - מעדיף מים נקיים בצדי אגמים , נחלים ובצות , ואלו יתושי אדס מטילים את ביציהם במי הים ועל סלעים שלארך החוף . הזחלים בוקעים מן הביצים ונושמים אויר . כדי לנשם הם עולים מדי פעם אל פני המים , מוציאים את צנור הנשימה המיחד שלהם אל מחוץ למים ופותחים את שסתומיו . לאחר כ - 8 - 2 ו ימים הזחלים מתגלמים , אך בנגוד לגלמ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ