ישרון , אבות משורר ישראלי , בעל לשון וסגנון מיחדים ביותר , שרבים בהם החדושים במבנה התחבירי ואף בנקוד . האסון שפקד את העם היהודי בשואה וכן אסונם של ערביי ישראל מבטאים בכאב רב בשירתו . חי בשנים 1904 - 1992 . יחיאל פרלמנטר , ששנה לאחר השואה את שמו לשם הסמלי אבות ישרון , נולד באוקראינה במשפחה חסידית . הוא עלה לארץ - ישראל ב - 1925 , ומשפחתו שנותרה בפולין נספתה ברבה בשואה . בארץ התודע אבות ישרון לערבים , לארח החיים שלהם ולבעיתיות של היחסים בינם לבין היהודים . גורלם של הפליטים הפלשתינים נקשר בתודעתו עם גורל יהודי אירופה . הוא בטא כאב וכעס על המצב וצפה קשיים בעתיד בין יני העמים . בספרו ייעל חכמות דרכים " הוא תאר את הרשמים שקלט בדרכי הכפר הערבי , שהיו שונים מכל מה שהכיר ומקסימים בעיניו . שפה שירית חדשה היחוד הבולט של שירי אבות ישרון הוא בצורה , בלשון הפרטית שיצר . שפת השיר שלו היא תערבת של סגנונות - גבוה ומליצי לצד יפת דבור יום - יומית וסלנג , ושל מלים בשפות שונית - עברית , יידיש , ערבית ופולנית . הכתיב והנקוד גם הם ינו על פי צרכיו של המשורר . יש בהם שבושי לשון מכונים , מלות יחס חסרות לעתים , ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ