ישראל , עם עם ממוצא שמי שהתגבש כעם ופתת את דתו בארץ - ישראל . זהו העם הראשון שבקרבו צמחה האמונה באל אחד ויחיד . יש לו היסטוריה ארכה ורצופה , שרבה עברה עליו בגולה על פזורותיה השונות . לשונו המקורית היא עברית . שם ישראל הוא אחד העמים העתיקים המעטים שנותרו בעולם . במשך השנים הארכות שבהן חי בגולה , מפזר בין עמים זרים , אחדו אותו הדבקות בדת היהודית , עברו המשתף וכטופי הגאלה לשוב ולחיות יחד בארץ - ישראל . גם לאחר שחלום זה התגשם , חי רבו של העם מחוץ לגבולות ארץ - ישראל , ואתת הבעיות המטרידות אותו היא שאלת הזהות היהודית , שבה אין הפרדה בין לאם לדת . מבני ישראל לעם ישראל השבטים שמהם הרכב עם ישראל כנו עצמם בשם משתף - בני ישראל . את השם ישראל נשאה גם ממלכת עשרת השבטים , לאתר הפלוג שארע בממלכה המאחדת עם מות שלמה המלך . משהגלו עשרת השבטים וממלכתם חדלה להתקים , כנו בני העם בשם הכולל " יהודים " . שם זה היה מקבל במשך כל תולדות העם מאז , אם כי מדי פעם עלה לאחר שנאבק עם המלאך וגבר עליו , בירך המלאך את יעקב :'לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל " ( בראשית לב כא ) . תסריט מא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ