ישראל מרוז'ין רבי ישראל פרידמן היה רבם של חסידי רוז'ין ואחר כך הקים חצר חסידים בסדיגורה . בניו היו אדמו " רים ( אדמו"ר - רב של חסידים ) , ומהם יצאה שושלת החסידות של סדיגורה בישראל . חי בשנים 1797 - 1850 . רבי ישראל נולד באוקראינה , נין לרב דב , " המגיד " ממזריץ', יורשו של הבעל - שם - טוב . מעריציו האמינו כי הוא " גלגולו " של הבעש"ט . בגיל שש - עשרה כבר מלא את מקום אביו , רבי שלום , כרבם של החסידים , והקים מרכז חסידי גדול בעיר רוז'ין שבפודוליה ( חבל בדרומה של רוסיה ) . רבי ישראל היה נערץ על בני דורו וחסידים נהרו אליו ממרחקים לשאל בעצתו ולשמע דברי תורה מפיו . משנת 1815 ואילך הוא נהל מעין חצר מלכות , ישב בארמון ונסע במרכבה הדורה כאחד הנסיכים . רבי ישראל הרשים יהודים ונוצרים כאחד בהופעתו האצילית , בהבנתו העמקה את בעיות החיים , בקסמו האישי ובכשרונו הארגוני . הוא אמר : " הצדיק צריך להתנהג בדרך העשירות , כדי להמשיך השפעה גדולה לעולם " . התנהגותו עוררה את חשדותיהם של השלטונות , שראו ב " מלך היהודים " מורד במלכות , ובשנת 1838 נאסר בחשד שהיה מערב ברצח שני " מלשינים " יהודים . 22 חדשים ישב בכלא ,...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ