ישראל , ממלכת הצפונית בשתי הממלכות שארץ - ישראל נחלקה ביניהן אחרי מרד ירבעם בן נבט ברחבעם בן שלמה , בשנת 928 לפני הספירה . שמה האחר - שומרון , כשם עיר הבירה שלה מימי המלך עמרי . שבט אפרים עמד בראש השבטים שמרדו ברחבעם ורב המלכים ששלטו בממלכת ישראל נמנו עם בניו . השבטים האחרים שנכללו בממלכה היו חצי שבט מנשה , יששכר , זבולון , נפתלי , אשר , דן , ובעבר הירדן מזרחה - ראובן , גד וחצי שבט המנשה . תולדות הממלכה ממלכת ישראל היתה גדולה הרבה יותר מממלכת יהודה , והיתה אף חזקה וחשובה ממנה מבחינה מדינית וכלכלית . אולם היא נולדה במרד , ומרידות תכופות התחוללו בה . ב - 210 שנות קיומה מלכו בה תשעה - עשר מלכים , בני תשע שושלות , שעשרה מהם נהרגו בידי קושרים ושבעה מלכו פחות משנתים כל אחד . במשך כל שנות קיומה נסו מלכי ישראל לחזק את שלטונם ולהרחיב את גבולות ממלכתם , ולכן נהלו לא אחת מלחמות עם ממלכת יהודה שכנתם . מלכי ישראל ואלה מלכי ישראל לפי סדר מלכותם : ירבעם , נדב , בעשא , אלה , זמרי , תבני , עמרי , אחאב , אחזיה , יהורם , יהוא , יהואחז , יואש , ירבעם בן יואש , זכריה , שלום , מנחם , פקחיה , פקח , הושע . הא...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ