תמונות רישוס התמונות נעשה על-פי סדר הופעתן בספר . תמונות העטיפה : קטע מתוך פסיפס , בית הכנסת כבית אלפא , המאה ה 6 - לספירה - צילום , זאב רדובן לוח שנה מוסלמי מעגלי , קוזויני , כתב יד , המאה ה- Instituteof Oriental Studies , St . Petersburg , Russia , Giraudon / The Bridgeman Art Library - ( Ms . E-7 fo ! . 47 a ) 14 שעון כנסיה stock . xchng / Davide Guglielmo - תמונת רקע בדפי הספר : stock . xchng / Daniel Mohorovic עמי - 9 יעקב קשמאכר Israelimages . com / עמ' AP Photo / David J . Philli -11 p AP Photo / Rafiq Maqbool - \ 1 'W עמ' -13שרון חסון עמ' 14 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב סער עמי 16 סידור ירושלים השלם נוסח ספרד בית דפוס והוצאת ספרים "אשכול" ירושלים , 1950 , , , , עמ' 17 אוסף מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום © מוזיאון ישראל / דוד חריס עמ' 18 מתוך : סידור מהר"ל מפראג , לחול ולשבת , בהוצאת © יהודה פולישוק , ירושלים עמ' AP Photo / Santiago Lyon 22 עמ' 25 סמי אבניסן / Israelimages . com עמ' Yah . Ms . Arab . 909 - 26 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית