מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתרגומים , בקטעים ובתמונות . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this . book תרגומים וקטעים כל הציטוטים מן הקוראן לקוחים מתוך ; הקוראן , . 2005 תרגם מערבית והוסיף הערות , נספחים ומפתח : אורי תבין 0 . כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב , ההוצאה לאור ולמפה הוצאה לאור , תל-אביב . כל הציטוטים מן הברית החדשה לקוחים מתוך : ספרי הברית החדשה . תרגום חדש , © . 1979 כל הזכויות שמורות לחברות המאוחדות לכתבי הקודש . באדיבות החברה לכתבי הקודש בישראל , ת " , ירושלים . 91000 עמ' ; 18 מתורגם מתוך הספר . States of America . © 1992 by Ellen M . Umansky and Dianne Ashton . All rights reserved . Printed in the United page 55 . Edited and with introductions by Ellen M . Umansky and Dianne Ashton . Beacon Press books , Four Centuriesof Jewish Women's Spirituality - A Sourcebook . ? עמ' : 22-21 אריאל רובינסקי " , עכשיו , כיהודי חרדי , אני באמת מרגיש נזיר , " עיתון כל העי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית