אבות הכנסייה - תואר שניתן לכמה אנשי כנסייה שהשפיעו על עיצוב הדת הנוצרית באמצעות חיבור ספרי הגות , נוסחי תפילה , כתבים מיסטיים , מוסיקת קודש ופרשנות למקרא . אבות הכנסייה פעלו במאות הראשונות לספירה . אגדה , ספרות האגדה - הטקסטים המופיעים בספרות חז " ל שאינם עוסקים כחוקים ומצוות . דברי האגדה כוללים אמרות מוסר , פרשנות למקרא , סיפורים המבוססים על המקרא ודברי הגות . דברי אגדה מופיעים במשנה , בתלמוד ובספרי מדרש . אמאם - מנהיג התפילה בציבור המתקיימת במסגד . לעתים קרובות האמאם נחשב לאב הקהילה המוסלמית שהוא משמש בה - כלומר , לסמכות הדתית והמוסרית . מעמד זה מחייב אותו לבצע תפקידים נוספים : להעניק לבני קהילתו שיעורי דת , ולהשתתף בטקסים דתיים כגון טיהור המת וקבורתו . בזרם השיעי באסלאם נחשב האמאם לצאצא של משפחת עלי אבן אבו טאלב ( שרק לה יש הסמכות להנהיג את אומת המוסלמים , ( והוא מנהיג את קהילת המאמינים . אמנציפציה - שחרור , בדרך כלל של מיעוט , מהגבלות חברתיות וחוקיות המפלות אותו לרעה לעומת שאר האזרחים . מונח זה מוכר בעיקר בהקשר של ההכרה ביהודים באירופה כאזרחים שווי זכויות , החל מסוף המאה ה . 18- בצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית