פרק שלישי : נישואין הנישואין הם התקשרות חוזית בין שני בני אדם , שמטרתה בניית חיים משותפים והקמת משפחה . שלוש הדתות מכירות בהתקשרות הזאת בין גבר לאישה ורואות קשר זה בחיוב . שלושתן קבעו דינים הנוגעים לנישואין ועיצבו את טקסי הנישואין . היהדות רואה בנישואין מצווה וקשר קדוש . תפיסה זאת נסמכת על סיפור בריאת האישה מצלעו של אדם - מאחר שבמקור האיש והאישה היו מחוברים , התחברותם בנישואין היא מעין חזרה למצב שלפני ההפרדה , כמתואר בספר בראשית : Sjr כן י _ עזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר ארון " : ( בראשית ב , ( 24 יחסה החיובי של הדת היהודית לנישואין בא לידי ביטוי בפרשנות לתנ '' ך ובאימרות חכמים . בספר בראשית נאמה " ויברא r : ? אלהים . ? : את : האדם tt T בעלמו : - r בצלם : ? : ?? . אלהים : : ברא t t אתו זכר t t ונקבה : t ' ? ברא r r אתם " : t ( בראשית א , ( 27 בעקבות פסוק זה קבע רבי אלעזר : " כל אדם שאין לו אישה אינו אדם , שנאמר - זכר ונקבה ברא אותם ... ויקרא שמם אדם" ( תלמוד בבלי , יבמות סג , א . ( כלומר , רבי אלעזר סבור כי הגבר זקוק לאישה כדי להשיג שלמות . במקום אחר קובע התלמוד : " כל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית