פרק שני : התבגרות בפרק הראשון הוצגו הטקסים שבאמצעותם מוכנסים התינוקות הנולדים לקהילת המאמינים ביהדות , בנצרות ובאסלאם . כשנות הילדות , בני שלוש הדתות מתוודעים בהדרגה לאורח החיים הדתי , אך הם עצמם עדיין פטורים מעול החובות הדתיות . ובהגיעם לגיל העשרה - ביהדות ובנצרות מתקיימים טקסים המציינים את כניסתם של הנערים והנערות לקהל המאמינים המבוגרים , הנושאים בעול החובות הדתיות . לטקסים קודמת הכנה , שכה הנערים והנערות מתוודעים לחובות אלה ולמשמעויותיה . ! באסלאם לא מתקיימים טקסים המציינים את המעבר מילדות לבגרות , ולכן בפרק זה נעסוק רק ביהדות ובנצרות . כר הנמחה : "כן שלוש עשרה לב מוווד' במשנה נאמר : "בן שלוש עשרה למצוות ) " אמת ה , כה . ( על סמך זה קובעת ההלכה כי כגיל 13 כל ילד הופך ל"בר מצווה , " כלומר , בן מצווה " ) בר , " פירושו בארמית "בן . ( " בן המצווה נחשב למבוגר החייב בקיום המצוות ויכול לבצע פעולות של המבוגרים כמו השתתפות במניין ובעלייה לתורה . קיום טקס בר המצווה הוא מנהג שנוצר כנראה במאה ה14- ונזכר לראשונה במקורות כתובים מן המאה ה . 15- חשוב לציין כי הכניסה בעול המצוות תקפה גם אם לא מציעים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית