פרק ראשון : לידה בואו של תינוק לעולם נחשב בשלוש הדתות לשמחה , שכן הלידה מעידה על פוריות ומסמלת המשכיות . תפיסה זאת באה לידי ביטוי בתפילות , בברכות ובטקסים . א . כיהדות : "הוא יברך את האישה היולדת" לאחר הולדתו של תינוק או תינוקת מתכבד האב בעלייה לתורה בשבת . כן נאמרת ברכה לבריאות האם והתינוק או התינוקת , והשורות הפותחות אותה הן : " מי שברך — v י אבותינו - ; ן , אברהם tt : - יצחק : I 1 ויעקב : , I : משה r ואהרן ' - ; - : דוד t ושלמה , : שרה t t רבקה ? : th רחל :- ולאה , t הוא יברך r : ' ?? את האשה t ? t היולדת 1 י [ וכאן מציינים את שם האם ] ואת v : בתה t שנולדה t : v לה t למזל : t ~ טוב , ויקרא ? : די שמר . t : בישראל : t : [ וכאן " " מציינים את שם התינוקת ] " [ ... ] אם נולד בן , אומרים את אותן שתי שורות הפותחות את הברכה , אך לא מציינים את שם התינוק ( שכן שמו של הבן הזכר מוכרז בטקס המילה , ( ומוסיפים : " ואת v בנה t : שנולד ~ v לה t למזל t ~ : טוב , . [ ... ] בשכר — : זה v יזכו : אביו ? t ואמו ? : להכניסו : — : בבריתו ? : ? של 7 אברהם : 1 1 אבינו " [ . " ] ? t  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית