שער : 3 מעגל חיי האדם שלוש הדתות מעניקות למהלך חיי האדם משמעות ערכית . זו באה לידי ביטוי בכמה ציוני דרך מרכזיים כחייו , שראשיתם בלידתו וסופם במותו . ציוני דרך אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהמבנה החברתי והתרבותי של הקהילה , וערכם רב לא רק לגבי הפרט עצמו אלא גם לגבי הקהילה כולה . לידתם של בני האדם ( גבר ואישה , ( בגרותם , הפיכתם לאנשי משפחה והסתלקותם מן העולם , מלווים בטקסים המורכבים ממצוות וממנהגים . טקסים אלה נערכים בחוג המשפחה ( בדרך כלל , המשפחה המורחבת -, ( לעתים מוזמנים אליהם גם ידידים ומכרים ; ולעתים מקיימים אותם בנוכחות כל הקהילה . הטקסים נותנים ביטוי להשקפת העולם של שלוש הדתות אודות מעמדו של האדם כעולם ואודות משמעות החיים . טקסים אלה הם חלק חשוב מן התרבות הדתית , וגם מי שאינם שומרי מצוות מקיימים חלק גדול מהם . ב200- השנים האחרונות , קבוצות שונות הוסיפו לטקסים המסורתיים מרכיבים חדשים או ויתרו על מרכיבים מסורתיים מסוימים . בפרק זה נעסוק בארבעת ציוני הדרך העיקריים בחיי האדם . לירה , בגרות , נישואין ומוות . בשלוש הדתות התפתחו דינים ומנהגים המבטאים את יחסן לציוני דרך אלה , את חשיבותם לחי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית