פרק שלישי : פסח , פסחא , עיד אלאדחא בפרק זה נדון בעוד 3 מכלולים היוצרים רצף של מועדים הקשורים זה בזה , כשבמרכזו של כל אחד מהם עומד מועד מסוים : פסח ביהדות , פסחא בנצרות , ועיד אלאךחא באסלאם . חג הפסח חל בחודש ניסן , חודש הגאולה , וקשור אליו חג השבועות , החל שבעה שבועות אחריו . חג הפסחא חל בחודש מארס או בחודש אפריל , בסיומה של תקופת סיגופים והכנה , ואחריו חלים שני מועדים הקשורים אליו - חג העלייה של ישוע לשמים , וחג הפנטקוסט . ובאסלאם חל החג עיד אלאךחא בסיומה של העלייה השנתית לרגל למכה . א , כיהדות - "ט בכיסן עתידין להיגאל" חג הפסח נחגג מי"ד בניסן ועד כ " א בניסן . היום הראשון והאחרון של החג הם ימי שבתון שבהם אסור לעשות כל מלאכה , וחמשת הימים שביניהם הם ימי חול המועד - ימים שבהם האדם מצווה לנוח , ליהנות ולהמעיט בעשיית מלאכה . חג הפסח מציין את התהוותו של עם ישראל . על פי הסיפור המקראי עזבו בניו של יעקב את ארץ כנען בשל רעב , והיגרו למצרים . בני ישראל התרבו מאוד , והמצרים הפכו אותם לעבדים . לאחר שנות עבדות רבות הוציא אלוהים את בני ישראל ממצרים בהנהגת הנביא משה , והעניש את המצרים בעונשים קשי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית