פרק שני : ראש השנה , חג המולד , חודש הרמדאן בפרק זה נדון בכל דת ברצף של מועדים הקשורים זה בזה , כשבמרכזו של כל אחד מהם עומד מועד מסוים : ביהדות חל ראש השנה בסיומה של תקופת חשבון נפש ובקשת סליחה על חטאים , ואליו נילווים מועדים כיום הכיפורים , חג הסוכות והושענא ךבה ; בנצרות חל חג המולד בסיומה של תקופת הכנה , ואחריו חל חג ההתגלות ; ובאסלאם נלווה לצום הרמדאן חג שבירת הצום . ראש השנה , הרול ביומיים הראשונים של חודש תשרי , מציין את ראשיתה של שנה חדשה ביהדות . חג המולד מציין את הופעתו של יש וע , בן האלוהים , בדמות אנושית בנצרות . והצום הרול בחודש הרמדאן הוא מצווה המופיעה בקראן וכלולה בחמש מצוות היסוד באסלאם . א . כיהדות : א' תשרי - ראש השנה אלול ותשרי - סוף והתחלה חדשה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית