פרק ראשון : לוחות השנה ומועדים מרכזיים א . שנת שמש ושנת ירח בכל אחת משלוש הדתות יש לספירת השנים נקודת התחלה בעלת משמעות דתית : ? ביהדות - בתקופת המקרא מנו היהודים את השנים מאז יציאת מצרים , אך בימי הביניים הם החלו למנות את השנים מאז בריאת העולם . על פי המניין של המסורת היהודית , העולם נמצא כיום באלף ה6- לקיומו , ושנת תשס"ו היא השנה ה 5 , 766- לקיום העולם . ( אם נחשב את סכום הערכים המספריים של האותיות ה , ת , ש , ס , ו בגימטןיה , נמצא כי הסכום הוא ( . 5 , 766 ? בנצרות - הנוצרים סופרים את השנים שחלפו מאז לידת ישוע , ושנת 2006 מציינת 2 , 006 שנים ללידתו של ישוע . ? באטלאם - המוסלמים סופרים את השנים מאז ההג'ךה - הגירתו של הנביא מחמד בראש תומכיו מהעיר מכה לעיר אלמדינה . שנת 1426 מציינת 1 , 426 שנים להג י רה , שהיא ראשית היווצרותה של האומה המוסלמית . שנת התשס'י ו ( 5766 ) היהודית היא שנת 2006 הנוצרית ושנת 1426 המוסלמית . כאמור , בשלוש הדתות ספירת הזמן היא קווית , ביחידות של שנים . אורך השנה נקבע על פי מהלכם של כדור והארץ ושל גךמי השמים - השמש והירח : בנצרות סופרים את ימות השנה על פי משך הזמן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית