פרק שלישי : בתי התפילה בשלוש הדתות יש חשיבות רבה לעבודת האל בציבור , ולשם כך יצרה כל דת לעצמה מבנה המיועד להתכנסות ולקיום הפעילות הדתית - בית הכנסת ביהדות , הכנסייה בנצרות , והמסגד באסלאם . הפעילות המרכזית הנערכת במבנים אלה היא התפילה . שמותיהם של בית הכנסת והכנסייה בעברית מעידים על תפקידם ; מקורם בשורש כ . נ . ס - התכנסות , כלומר התאספות . ופירוש שמו של בית התפילה של המוסלמים - המסגד - הוא : מקום הסגידה , כלומר המקום שבו האדם מבטא כלפי האל את כניעותו ואת תודתו . מקומות ההתכנסות האלה ממלאים גם תפקידים חברתיים . לדוגמה , בבתי הכנסת נוהגים להכריז על אבדות , ותולים בהם קופות צדקה המיועדות לצרכים שונים של בני הקהילה . בפרקים הקודמים תיארנו את התפילות הנערכות בבתי התפילה , וכן טקסים אחרים הנערכים בהם - קריאה בכתב * הקודש ונשיאת דרשות . בפרק זה נתאר עוד טקסים הנערכים בבתי התפילה . מקום נרחב נקדיש בפרק לתיאור צורתם של בתי התפילה : צורתם החיצונית של המבנים , חלוקתם לחללים פנימיים , הרהיטים והקישוטים המצויים בהם , והכיוון שאליו פונה קהל המתפללים . מטרת התיאור היא לבחון את המשמעות הסמלית של צורת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית