פרק שני : היום המקודש בשבוע בשלוש הדתות קיים יום מקודש בשבוע , שבו האדם חורג משגרת ימי החול . כל דת קידשה יום אחר בשבוע : היהדות קבעה את יום השבת כיום המקודש , הנצרות קבעה את יום ראשון , והאסלאם קבע את יום שישי . א , טהדות : "זכור את יום השנת לסדשר על קדושתו של יום השבת יום השבת , היום השביעי בשבוע , הוא היום הקדוש ליהודים . יום זה נזכר בתורה לאחר הסיפור המספר כיצד ברא האל את העולם בשישה ימים . על היום השביעי כתוב בספר בראשית : " ויכלו השמים והארץ וכל י צבאם : ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל t מלאכתו : : אשר t v : עשה : r * ויברך Ivt : - אלהים v : את v יום השביעי - *' . . . _ ויקדש 1 .- . . אתו . כי בו שבת - t מכל t ? מלאכתו : - : אשר v : ברא " : nitryh DW'fa t t ( בראשית ב ( 3-1 , למצוות שמירת השבת יש חשיבות כה גדולה עד כי היא נכללת בעשרת הןברות שניתנו במעמד הר סיני . הךיבר הרביעי עוסק בקדושת השבת : " תעשה זכור את כל יום מלאכה השבת אתה ללןדשו ובנך : ששת ובתןל ימים עבדן תעבד : ואמתןל ועשית יבהמתך כל מלאכתןל וגךןל : אשר ויום בש השביעי ^ ךיןל : שבת כי ששת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית