פרק ראשון : התפילה בימי החול אנשים רבים פונים לעתים לאלוהים ברגעי מצוקה או בזמן של שמחה . פנייה זאת לובשת לעתים צורה של תפילה . בשלוש הדתות , התפילה מבטאת את שאיפתו של המאמין ליצור קשר עם האל ולהתקרב לקדושה . באמצעות התפילה האדם מבטא את יחסו לאל - אהבה , ביטחון , יךאה , כניעה ולעתים מרואה . התפילה תופסת מקום מרכזי בעבודת האל בשלוש הדתות , ובלעדיה אין לדת קיום . נתבונן בכמה דוגמאות המבטאות זאת : ? ביהדות - בתנ '' ך נאמר : "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם " : ( דברים יא . 113 , חז"ל תהו כיצד יכול האדם לעבוד את האל בלבבו , כלומר לקיים מצוות באמצעות הלב , וקבעו : "עבודה בלבל ואיזו ? זו תפילה "! ( תלמוד ירושלמי , ברכות ד , א . ( ? בנצרות - פאולוס כתב אל קבוצות נוצריות שונות איגרות הדרכה , שהוכנסו לכתבי הקודש . באיגרותיו הנחה את המאמינים להרבות בתפילה : "התמידו להתפלל ; הודו על כל דבר ; כי זהו רצון אלהים לגביכם במשיח ישוע " . ( האיגרת הראשונה אל התסלוניקים ה , . ( 18-17 בדרשה שבה פירש אוגוסטינוס , מאבות הכנסייה הנוצרית , את דר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית