שער : 1 מעגל היום התפילות ואמירת הברכות הן אחד המרכיבים המרכזיים של מעגל היום ביהדות , גם בנצרות וגם באסלאס . בפרק הראשון נתמקד בתפילות ובברכות הנאמרות בימי החול ככל אחת משלוש הדתות . לשלוש הדתות יש יום מקודש אחד בשבוע : ביהדות - יום השבת , כנצרות - יום ראשון , ובאסלאם - יום שישי ( יום אלגימעה . ( בפרק השני נעסוק במאפיינים של היום המקודש , ובעיקר בתפילה בציבור , הנושאת אופי חגיגי . הפרק השלישי עוסק בבתי התפילה של שלוש הדתות . לכל אחת מהן יש בית תפילה ייחודי , שהמאמינים מתכנסים בו בימי החול ובימים המקודשים ועורכים את הטקסים הדתיים והתפילות : היהודים - בבית הכנסת , הנוצרים - בכנסייה , המוסלמים - במסגד . נערוך היכרות עם המבנה החיצוני ועם המכנה הפנימי של כל אחד מכתי התפילה , תתוודע אל המשמעויות הסמליות שלהם . בית התפילה הוא המרכז שבו מתכנסת כל קהילה לעבודת האל לא רק בימי החול וביום המקודש השבועי אלא גם במועדים ובחגים , וכן נערכים בו טקסים הנוגעים לחיי הפרט . לבית התפילה יש , אם כן , תפקיד הן במעגל היום , הן במעגל השנה והן במעגל החיים . בתי התפילה של שלוש הדתות מתוארים בשער מעגל היום משום ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית